Zdravotnický prostředek Kadermin sprej, Kadermin krém v úhradě na poukaz od 1.10.2023

Dovolujeme si Vás informovat, že zdravotnické prostředky Kadermin krém a Kadermin sprej byly nově zařazeny do seznamu hrazených zdravotnických prostředků (s platností od 1. 10. 2023), dne 18.9.2023 byl zveřejněn na webových stránkách SÚKL „Kontrolní Seznam ZP hrazených na poukaz“. 

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje k patnáctému dni kalendářního měsíce návrh Seznamu cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "návrh ZPSCAU").  

Návrh Seznamu ZP obsahuje úplný výčet zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz hrazených z veřejného zdravotního pojištění, včetně jejich maximálních cen a výše a podmínek úhrady. 

Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 10. 2023