Zdravotnický prostředek

Kadermin práškový sprej při aplikaci vytváří ochrannou vrstvu, která působí jako bariéra, čímž se vytváří ochranné prostředí před mikrobiální kontaminací a podporuje obnovení běžných fyziologických podmínek potřebné pro samovolnou regeneraci kůže. Funkce bariéry je zajištěna spojením kaolínu s kyselinou hyaluronovou, přičemž obě látky mají specifický účinek: kaolin působí jako absorbent v případě mokvajících ran, zatímco kyselina hyaluronová svým hydratačním účinkem působí jako filmotvorný polymer, který vytváří tenkou vrstvu a podporuje tak hydrataci tkáně. Komplex SCX-prášek je vyroben z oxidu křemičitého obohaceného o ionty stříbra a chlorhexidin a je součástí fillmu vytvořeného z kaolínu a kyseliny hyaluronové. Díky svým antimikrobiálním účinkům je vzniklý film odolný proti mikrobiální kontaminaci, čímž se zvyšuje účinek ochranného filmu na hojení poranění, a film se tak stává účinnou ochranou proti vnějšímu mikrobiálnímu napadení.

Technologie

Technologická inovace je založena na patentovaných iontových molekulách a adičních sloučeninách  (PCT / IB2013 / 054647, PCT / IB2013 / 054649, US2016 / 0130234 A1), kde mezi různými aktivními látkami existují účinné synergie, které umožňují dosáhnout i při nízkých koncentracích efektivní antimikrobiální účinek, užitečný pro aplikace v nových farmaceutických formulacích pro lokální použití.

Antimikrobiální látky vs. antibiotika

Antiseptika se liší od antibiotik, protože vykazují širší spektrum účinnosti a mohou být účinné proti mnoha druhům mikroorganismů, jako jsou aerobní a anaerobní bakterie, kvasinky, houby a plísně.

Bakteriální rezistence na antibiotika je v lékařské literatuře široce dokumentována.

Například Tambe a kol. porovnal schopnost Staphylococcus epidermidis vyvinout rezistenci na různá antibiotika a antiseptika. (J Antimicrob Chemother. 2001; 47 (5): 589-598).

Získané výsledky ukazují, že u těchto bakteriálních druhů se vyvíjí rezistence na antibiotika, jmenovitě minocyklin a rifampicin, zatímco v molekulárních komplexech biguanidů a stříbra nebyly nalezeny žádné známky rezistence.

 

Iontové stříbro

 

Stříbro je účinné antimikrobiální činidlo s nízkou toxicitou, důležité zejména při léčbě kožních lézí a v případech, kdy je nezbytné rychle řídit bakteriémii.

Mechanismus účinku iontů Ag + není zcela znám, ale předpokládá se, že mohou vázat karboxylové skupiny membrány a thiolové skupiny (-SH) přítomné v enzymech a proteinech, což způsobuje její denaturaci. Je známo, že stříbro tvoří pevné vazby síry (Ag-S) s thiolovými skupinami přítomnými v bílkovinách buněčné membrány podílejících se na produkci energie a iontovém transportu.

Nebyly hlášeny žádné nepříznivé účinky na lidské buňky, nejpravděpodobněji kvůli přítomnosti opravných mechanismů, chybějící v nejjednodušších mikrobiálních buněčných organismech.

Ionty Ag + neindukují rezistenci a jsou zvláště aktivní proti bakteriálním druhům a také ničí houby a viry.

S ohledem na pozoruhodnou antimikrobiální aktivitu Ag + je nezbytné zachovat její tepelnou a fotochemickou stabilitu.

Patentovaná technologická inovace umožňuje stabilizaci stříbra v jeho aktivní formě, a to jak z hlediska tepelného, ​​tak fotochemického.

1. Klueh, U., Wagner, V., Kelly, S., Johnson, A., Bryers, J.D. " Efficacy of Silver-Coated Fabric to Prevent Bacterial Colonization and Subsequent Device-Based Biofilm Formation." Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials. 2000. Volume 53. p. 621-631.

2. G. Thornhill; J.B. Stahl; C.W. Opp 3M HEALTHCARE 2009; S.A. Jones, P.G. Bowler, M Walker, D. Parsons. Wound Repair and Regeneration, 12, 289, 2004.

Účinné látky

Účinná činidla v práškové formě se skládají z částic aniontového oxidu křemičitého funkcionalizovaných na jejich povrchu adsorbovanými kationtovými antimikrobiálními druhy. Takové druhy zahrnují kationtové komplexy stříbra a biguanidů.

POUŽITÍ

Aplikujte jedenkrát za den.
Před použitím kůži umyjte a pečlivě usušte. Před použitím sprej dobře protřepte. Naneste tenkou vrstvu prášku pouze na postižené místo, dávkujte ze vzdálenosti 10 cm. Nemasírujte: prášek musí vytvořit souvislou ochrannou vrstvu.

SLOŽENÍ

SCX-prášek (oxid křemičitý obohacený o ionty stříbra a chlorhexidin), kaolin, oxid křemičitý, kyselina hyaluronová.
Hnací náplň: propan-butanová směs.

Pro úplné informace o použití zdravotnického prostředku KAdermin práškový sprej si pečlivě přečtěte příbalovou informaci

Fakta

  • Obal pod tlakem. Chraňte před sluncem a nevystavujte teplotám pod 5 stupňů Celsia a přesahujícím 50 stupňů Celsia. Nepropichujte ani nepalte, a to ani po použití. Používat pouze pro uvedené účely. Nemiřte proti očím. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před otevřeným ohněm, světlem, jiskrami, teplem nebo jiným elektrickým zařízením v pohybu. Při použití nekuřte a nevdechujte výpary. Používejte pouze v otevřeném prostoru. V případě polknutí nebo vstříknutí do očí ihned vyhledejte kvalifikovanou lékařskou pomoc, vašeho lékaře nebo centrum pro otravy a předejte jim informace o produktu uvedené na štítku.